CONTACTEZ-NOUS

Siret : 840255350 00026

Galactic Bengal - Fanny Foresti

Carnoules - Var - France

Tel. 06 23 95 44 16

 

Disponibilités téléphoniques

Lundi-Vendredi: 11.00 - 18.30

Samedi: 11.00 - 17.00

Elevage affilié à Mediavet, médiateurs de la consommation

http://mediavet.net

Des Questions?

galacticbengal@gmail.com

Remplissez notre formulaire de contact:

 
FAQ

Foire aux questions

Hvem kan levere?


Private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonsordningen via renovasjonsgebyr kan levere avfall. Næringsdrivende med næringsavfall kan ikke levere til RiG's gjenvinningsstasjoner. Max tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
Hva kan du levere?


Avfallstyper som kan leveres på Eik: Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm. Dette kan ikke leveres på Eik: Blandet restavfall, bygge- og rivningsavfall, møbler, madrasser, fliser, vasker, toaletter, gipsplater, gulvbelegg, tepper, stein, murstein, takstein, lecablokker o.l. Dette må leveres til Rødmyr eller Pasadalen gjenvinningsstasjon.
Priser og betaling


Det er gratis å levere på Eik gjenvinningsstasjon.
Retningslinjer for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene


  • Adgang kun for private husholdninger og kommunale virksomheter som er tilknyttet renovasjonordningen.
  • Maks tillatt vekt på kjøretøy er 3.500 kg. Lastebiler og traktorer ingen adgang.
  • Barn og dyr må være i bilen.

les photos sont non libres de droit.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - Cercle blanc

©2018 par Galactic Bengal. Mensions légales.

840255350 00026

galactic bengl cha de race adopter acheter chaton